Парадак ажыццяўлення ліцэнзавання

Адносіны ў вобласці ліцэнзавання дзейнасці па тэхнічнай і (або) крыптаграфічнай абароне інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь рэгулююцца Законам Рэспублікі Беларусь ад 14 кастрычніка 2022 г. № 213-З «Аб ліцэнзаванні» (далей – Закон).

Асалівасці ліцэнзавання дзейнасці па тэхнічнай і (або) крыптаграфічнай абароне інфармацыі выкладзены ў главе 21 Закона. 

Ліцэнзуючым органам, ажыццяўляючым ліцэнзаванне дзейнасці па тэхнічнай і (або) крыптаграфічнай абароне інфармацыі (далей – ліцэнзаваная дзейнасць), з’яўляецца Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (далей – ААЦ).

Ліцэнзаваная дзейнасць здзяйсняецца юрыдычнымі асобамі Рэспублікі Беларусь і ўключае наступныя работы і паслугі, прадстаўленыя в пункце 3 артыкула 141 Закона:

 • разработка, вытворчасць (або выбарка з указанага пераліку работ) тэхнічных сродкаў абработкі інфармацыі ў абароненам выкананні, тэхнічных, праграмных, праграмна-апаратных сродкаў абароны інфармацыі і кантролю яе абароненасці, сродкаў крыптаграфічнай абароны інфармацыі (або выбарка з указанага пераліку сродкаў);
 • правядзенне спецыяльных даследаванняў тэхнічных сродкаў;
 • праектаванне, стварэнне (або выбарка з указанага пераліку работ) сістэм абароны інфармацыі на аб’ектах інфарматызацыі, прызначаных
  для правядзення работ з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў;
 • праектаванне, стварэнне, атэстацыя (або выбарка з указанага пераліку работ) сістэм абароны інфармацыі інфармацыйных сістэм, прызначаных для абработкі інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, не аднесенай да дзяржаўных сакрэтаў;
 • атэстацыя аб’ектаў інфарматызацыі, прызначаных для правядзення работ з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў;
 • праектаванне, стварэнне, аўдыт (або выбарка з указанага пераліку работ) сістэм інфармацыйнай бяспекі крытычна важных аб’ектаў інфарматызацыі;
 • выяўленне спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных для нягласнага атрымання інфармацыі;
 • засведчанне формы знешняга прадстаўлення электроннаго дакумента на папяровым носьбіце;
 • распаўсюджванне адкрытых ключоў праверкі электроннага цыфравога подпісу.

Пад інфармацыяй, для ажыццяўлення дзейнасці па тэхнічнай і (або) крыптаграфічнай абароне якой патрабуецца атрыманне ліцэнзіі, разумеецца інфармацыя, якая:

 • падлягае абмежаванню пры распаўсюджванні і (або) прадастаўленні;
 • апрацоўваецца на крытычна важных аб’ектах інфарматызацыі;
 • апрацоўваецца ў інфармацыйных сістэмах па форме электронных дакументаў.

Не патрабуецца атрыманне ліцэнзіі для выпаўнення работ па тэхнічнай і (або) крыптаграфінай абароне інфармацыі, калі гэтыя работы выконваюцца для ўласных патрэб уладальнікам інфармацыі, распаўсюджванне і (або) прадастаўленне якой абмежавана, уласнікам (уладальнікам) інфармацыйных сістэм і крытычна важных аб’ектаў інфарматызацыі.

Дзейнасць па тэхнічнай і (або) крыптаграфічнай абароне інфармацыі здзяйсняецца толькі дзяржаўнымі юрыдычнымі асобамі Рэспублікі Беларусь і гаспадарчымі таварыствамі, 100 працэнтаў акцый (далей ва ўстаўных фондах) якіх належыць Рэспубліцы Беларусь, па наступных складаючых работах:

 • атэстацыя аб’ектаў інфарматызацыі, прызначаных для правядзення работ з выкарыстаннем дзяржаўных сакрэтаў, калі ўладальнікам адпавядаючага аб’екта інфарматызацыі з’яўляецца дзяржаўны орган або дзяржаўная арганізацыя, а таксама гаспадарчае таварыства, 50 і больш працэнтаў акцый (далей ва ўстаўным фондзе) якога знаходзіцца ва ўласнасці Рэспублікі Беларусь і (або) яе адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак;
 • выяўленне спецыяльных тэхнічных сродкаў, прызначаных для нягласнага атрымання інфармацыі.

Парадак прадстаўлення і пералік дакументаў і звестак, неабходных для прыняцця рашэнняў па пытаннях ліцэнзавання, прадстаўляемых суіскальнікам ліцэнзіі, ліцэнзіятам, а таксама запытаных ліцэнзуючым органам у іншых дзяржаўных органаў і іншых арганізацый, патрабаванні да прадстаўляемых дакументаў і звестак вызначаны Палажэннем аб парадку прадстаўлення і пераліках дакументаў і (або) звестак, неабходных для прыняцця рашэнняў па пытаннях ліцэнзавання, патрабаваннях да прадстаўляемых дакументаў і (або) звестак, зацверджаных пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 27 лютага 2023 г. № 154 (далей – Палажэнне) (спасылка на раздзел «Права» / «Пастановы Савета Министраў Рэспублікі Беларусь»).

Указаныя ў Палажэнні дакументы могуць быць пададзены ў ліцэнзіруючы орган асабіста суіскальнікам ліцэнзіі (ліцэнзіятам) або яго ўпаўнаважаным прадстаўніком альбо напраўлены праз паштовую сувязь ці ў выглядзе электроннага дакументу* з выкарыстаннем сістэмы міжведамаснага электроннага дакументаабароту дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, нацыянальнай паштовай электроннай сістэмы або электроннай пошты.

Заява аб прадастаўленні ліцэнзіі павінна быць разгледжана ліцэнзіруючым органам на працягу 25 працоўных дзён з дня яе прыёму. Да прыняцця рашэння аб прадастаўленні, аб адмове ў прадастаўленні ліцэнзіі ААЦ праводзіцца ацэнка адпаведнасці магчымасцяў суіскальніка ліцэнзіі даліцэнзаваным патрабаванням.